Project beschrijving

Hieronder tref je uitgebreide informatie aan over de opbouw van het project

Het theoretische deel van de opleiding duurt gemiddeld 6 maanden

Tijdens het theoretische deel van de opleiding is er niet alleen aandacht voor het ontwikkelen van de ICT vaardigheden van de kandidaat, maar helpen wij hem/haar ook bij het wennen aan een (nieuwe) werkomgeving. In een rustige, prikkelarme omgeving, krijgt hij/zij in zijn/haar eigen tempo het vak van Softwaretester aangeleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de kandidaat, niet alleen afgestemd op het leren en werken, maar ook rekening houdend met de belastbaarheid, de leefsituatie en omgeving.

Afhankelijk van de persoonlijke voortgang kan het zijn dat hij/zij er langer over doet om zich te certificeren. Hierdoor wordt de opleidingsduur dus langer.

De kandidaat doorloopt het opleidingstraject met behoud van de (WaJong / WIA) uitkering.

Na het theoretische deel van de opleiding volgt 3 maanden praktijkstage

Wanneer het opleidingstraject succesvol is afgerond (de kandidaat is nu gecertificeerd Softwaretester) volgt een praktijkstage van 3 maanden. Tijdens deze praktijkstage gaat de kandidaat het geleerde (theorie) in de praktijk brengen. Deze periode zal ook worden benut om de belastbaarheid van de kandidaat te onderzoeken in de functie van Softwaretester.

Deze periode doorloopt de kandidaat met behoud van de (WaJong / WIA) uitkering.

Specifieke kenmerken

  • Werkzaamheden worden op een gestructureerde wijze aangeboden
  • De kandidaat leert en werkt in een volledig aangepaste, prikkelarme en stressvrije omgeving
  • Het opleidingstraject wordt in een aangepast tempo en individueel gegeven
  • Aantal uren werk per week wordt aangepast aan de persoonlijke situatie van de kandidaat
  • De kandidaat wordt begeleid door een trainer(ICT) én een (interne) jobcoach
  • De kandidaat krijgt proefopdrachten en examentraining
  • Traject leidt op tot gecertificeerd TMap NEXT® Test Engineer

De ICT Opleiding

Gezien de doelgroep zal de opleiding per kandidaat volledig op maat worden ingericht. De methode die hiervoor wordt gebruikt is blended-learning, m.a.w. individuele instructie door een ICT trainer (deze is altijd fysiek aanwezig) in combinatie met e-learning.

De opleidingen Resultaatgericht Testen volgens TMap NEXT® en de examentraining TMap NEXT® Test Engineer (voorheen TMap NEXT® Foundation) worden door het ATC4ICT uitgevoerd. Door middel van het nieuwe e-learning opleidingstraject TMap NEXT® Test Engineer worden deze opleidingen gecombineerd tot één dynamisch traject. Interactieve e-learning modules zijn een belangrijk onderdeel van dit traject. Ze behandelen de theorie op dynamische wijze. Onder andere door middel van animaties en opdrachten voor het testen van een echte webapplicatie. Tijdens de (vaak individuele) lessen staan het ontwikkelen van de vaardigheden en het toepassen in de praktijk centraal.

Het opleidingstraject biedt de vertrouwde inhoud op het gebied van TMap NEXT® Test Engineer. Het leert hoe gestructureerd, effectief en efficiënt getest kan worden met behulp van TMap NEXT®. Bovendien wordt de kandidaat voorbereid op het EXIN-examen TMap NEXT® Test Engineer door middel van één of meerdere proefexamen en vele extra oefenvragen.

Begeleiding door interne Jobcoach & Training Werknemersvaardigheden

Tijdens het gehele traject worden kandidaten begeleid door onze interne Jobcoach. Deze is gespecialiseerd in het begeleiden van kandidaten met een informatieverwerkingsstoornis. We kiezen er voor om de kandidaten te leren omgaan met hun beperkingen en daarnaast te werken aan de verwachtingen van de kandidaten én van de werkgever. In tegenstelling tot vaak gebruikte methodes is onze visie dat we accepteren dat er beperkingen zijn. We leren de kandidaten daar zo goed mogelijk mee om te gaan door ze hierin inzicht te geven. We richten ons met name op het ontwikkelen van vaardigheden die daadwerkelijk verbeterd kunnen worden.

Binnen het begeleidingstraject zijn een aantal kernwoorden belangrijk. De kandidaten gaan werken aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfinzicht en het nemen van verantwoordelijkheid.

De training werknemersvaardigheden zal individueel worden afgestemd op de kandidaten, maar hebben allemaal als doel om de werknemersvaardigheden aan te laten sluiten bij de leer en werkomgeving binnen het ATC.

Het perspectief op de arbeidsmarkt

Na het succesvol doorlopen van de praktijkstage krijgt de kandidaat als gecertificeerd Softwaretester een arbeidsovereenkomst aangeboden voor één jaar. Het aantal uren is afhankelijk van de persoonlijke situatie (werken naar vermogen).

Daarnaast zijn er mogelijkheden dat hij/zij – wanneer dit bij de kandidaat past – wordt gedetacheerd bij een opdrachtgever of dat hij/zij rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst komt.

Uitvoeringslocatie

De uitvoeringslocatie is Tilburg. De locatie is goed te bereiken met openbaar vervoer (loopafstand vanaf station Tilburg CS) en voorzien van eigen parkeergelegenheid.

Kosten en financiering van het traject per deelnemer

De financiering van het traject is afhankelijk van de individuele situatie van de kandidaat. Wanneer u hierover meer informatie wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar atc4ict@fithbv.nl met een korte omschrijving van de situatie van de kandidaat. U ontvangt dan van ons een kostenspecificatie en het bijbehorende financieringsvoorstel.