Aanmelding

Selectieprocedure

Wanneer een kandidaat wordt aangemeld voor het ATC zal hij/zij een selectieprocedure doorlopen. Deze bestaat uit een intake / kennismakingsgesprek waarbij FITh nauwkeurig onderzoekt of de opleiding passend wordt geacht voor de kandidaat. Dit zowel op het gebied van de ICT vaardigheden (past het vak van softwaretester bij de kandidaat) als op het gebied van werknemersvaardigheden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met het feit dat kandidaten een informatieverwerkingsstoornis hebben. Daarna zal de kandidaat een uitgebreid gesprek krijgen met de ICT opleider, zodat deze ook technisch kan beoordelen of de opleiding haarbaar is.

Aantal beschikbare plaatsen

Gedurende dit project kunnen maximaal 36 kandidaten instromen. Het project kan starten bij minimaal 12 kandidaten (voorkeur 15), daarna kunnen kandidaten individueel instromen.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan een intakegesprek ontvangt FITh graag een uitgebreid profiel of CV van de kandidaat. Data voor intakegesprekken zullen per kandidaat in overleg worden vastgesteld.

Aanmelding van kandidaten

Kandidaten kunnen door een arbeidsdeskundige, trajectbegeleider, werkcoach, casemanager of door een decaan (van het VSO) worden aangemeld bij Eddy Dekkers: atc4ict@fithbv.nl. Graag met een uitgebreid CV en/of profielbeschrijving van de kandidaat. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Eddy Dekkers via telefoonnummer 06 – 52 59 14 82 of via bovenstaand mailadres.